डुलफिरका कुरा

By


About Book

यो त भनिरहनु नपर्ला नै यो यात्रा संस्मरणको, नियात्राको सङ्ग्रह हो । यसमा नेपालका केही स्थानहरू, भारतका केही स्थानहरूको यात्रा गर्दाका संस्मरण यसमा समावेश छन् । मलाई लाग्छ, यसले स्थानको परिचयका साथै अप्रत्यक्ष रूपमा महत्वपूर्ण जानकारी पनि गराउन सक्छ ।

प्रतिक्रिया

अन्य पुस्तक